Dopolední představení 12. prosince DDM, 20 kč....

Plavecký výcvik začíná v úterý 19. prosince. Děti v tento den budou končit v 11,40....všechny.

Třídní schůzka se koná v úterý 12. 9. 2017 ve třídě I.C od 15 hodin.

Organizace výuky 4. 9. 2017 - 8. 9. 2017

4. 9. - zahájení školního roku v 8,00 před budovou školy Bavorovská; 8,30 přivítání ve třídě; konec v 9,00

5. 9. - přinést předepsané pomůcky - na výtvarnou výchovu, tělocvik, ručník; prohlídka školy; konec v 11,15

6. 9. - přinést předepsané pomůcky - na výtvarnou výchovu, tělocvik, ručník; konec v 11,15

7. 9. - přinést předepsané pomůcky - na výtvarnou výchovu, tělocvik, ručník; konec v 11,15

8. 9. - vyučování podle rozvrhu; konec v 11,15


Od 5. do 8. 9. budou děti, které se stravují ve školní jídelně obědvat společně v doprovodu třídní učitelky, aby si osvojily návyky běžné ve školní jídelně. Pro děti, které mají zajištěn oběd mimo školu, si budou moct rodiče přijít již v 11,15.

Od pondělí 11. 9. již bude vyučování končit podle stanoveného rozvrhu tj. v 11,40 nebo 12,35.


Organizace školního roku 2017/2018

26. a 27. 10. 2017 (čtvrtek, pátek) - podzimní prázdniny

23. 12. 2017 (sobota) - 2. 1. 2018 (úterý) - vánoční prázdniny

31. 1. 2018 (středa) - ukončení pololetí - vydání vysvědčení

2. 2. 2018 (pátek) - pololetní prázdniny

5. 3. - 11. 3. 2018 - jarní prázdniny

29. 3. 2018 (čtvrtek) - velikonoční prázdniny

29. 6. 2018 (pátek) - ukončení školního roku

Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. 9. 2018.